Flokowanie jest procesem technologicznym, który polega na nanoszeniu ozdobnej/dekoracyjnej warstwy floku/strzyży tekstylnej, na figury z tworzywa sztucznego. Proces ten odbywa się za pomocą urządzenia flokującego, które elektrostatycznie nanosi materiał na uziemioną figurę, wcześniej pokrytą natryskowo klejem. Dzięki polu elektrostatycznemu, włókna „wbijają się” prostopadle w warstwę kleju. Zbędne włókna usuwane są z powierzchni mechanicznie. Używamy wyłącznie atestowanych surowców…